Doeltreffende oefenprogramma's voor rug, nek, schouders

Disclaimer

De oefenprogramma’s van AudioFysio zijn geen vervanging voor een medische controle of behandeling. Ook mag je het niet beschouwen als een vervanging voor een behandeling door een arts of therapeut. Mogelijk kan het wel een behandeling ondersteunen.

Het oefenprogramma voor de lage rug is ontwikkeld voor mensen met rugpijn waarbij geen aanwijsbare oorzaak is te vinden. Deze a-specifieke lage rugpijn kenmerkt zich met pijn of stijfheid in de onderste regio van de rug. Soms komt daar uitstraling in bil en bovenbeen bij. De klachten zijn niet constant aanwezig en bewegingen en houding of belasting hebben invloed. Vaak zijn de klachten te wijten aan een langdurig verkeerde houding of overbelasting. Voor lage rugklachten met een aanwijsbare specifieke oorzaak, andere aandoeningen of stoornissen die uitvoering van het oefenprogramma in de weg staan, is het programma niet bedoeld. Het oefenprogramma voor de nek-schouder regio biedt mensen de mogelijkheid gericht te bewegen in het nek-schoudergebied.

Informatie

Ondanks de zorg en voortdurende aandacht die AudioFysio besteedt aan de oefenprogramma’s en de website, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. AudioFysio kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het beoogde doel waarvoor de informatie door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle oefeningen, informatie, en beeldmateriaal worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. AudioFysio sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortkomt uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie (video’s, afbeeldingen of informatie) die via de website is verkregen.

Beschikbaarheid

AudioFysio doet haar best om de beschikbaarheid van de website zo optimaal mogelijk te doen zijn, alsook om eventuele storingen zo snel mogelijk te verhelpen. AudioFysio is niet aansprakelijk voor indirecte of directe schade van welke aard ook, die voorkomt uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Auteursrecht

De makers van AudioFysio hebben veel tijd en moeite gestoken om het oefenprogramma zo gebruiksvriendelijk en goed mogelijk te ontwikkelen. Het is verboden voor bezoekers van de website om het oefenprogramma of andere in de website opgeslagen informatie openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder toestemming van AudioFysio (ook niet via een eigen netwerk). Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeldmateriaal. Op al deze werken berust het auteursrecht van AudioFysio.