Silvie's oefenprogramma: beweeg voor een gezond lichaam

Disclaimer

De oefenprogramma’s zijn ontwikkeld voor mensen met rugpijn waarbij geen aanwijsbare oorzaak is te vinden. Deze a-specifieke lage rugpijn kenmerkt zich met pijn of stijfheid in de onderste regio van de rug, met soms uitstraling in bil en bovenbeen. De klachten zijn niet constant aanwezig en bewegingen en houding of belasting hebben invloed. Vaak zijn de klachten te wijten aan een langdurig verkeerde houding of overbelasting. Voor lage rugklachten met een aanwijsbare specifieke oorzaak, andere aandoeningen of stoornissen die uitvoering van het oefenprogramma in de weg staan, is het programma niet bedoeld. Bij een aanwijsbare specifieke oorzaak kan het raadzaam zijn een arts te raadplegen.

Informatie

Ondanks de uiterste zorg en voortdurende aandacht die AudioFysio besteedt aan de samenstelling van de oefenprogramma’s en de website, is het mogelijk dat de informatie gepubliceerd op de website onvolledig c.q. onjuist is. AudioFysio kan er niet voor instaan dat de informatie op de AudioFysio-site geschikt is voor het beoogde doel waarvoor de informatie door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle oefeningen, informatie, en beeldmateriaal worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. AudioFysio sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortkomt uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of van informatie (de online video’s, de afbeeldingen of informatie) die door middel van de website is verkregen.

Beschikbaarheid

AudioFysio doet haar uiterste best om de beschikbaarheid van de AudioFysio website zo optimaal mogelijk te doen zijn, alsook om eventuele storingen (aan de website) zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. AudioFysio is niet aansprakelijk voor indirecte of directe schade van welke aard ook, die voorkomt uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de AudioFysio website te kunnen raadplegen.

Auteursrecht

De makers van AudioFysio hebben veel tijd en moeite gestoken om het oefenprogramma zo gebruiksvriendelijk en zo goed mogelijk te ontwikkelen. Het is ten strengste verboden voor bezoekers van de AudioFysio website om het oefenprogramma of andere in de website opgeslagen informatie openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder toestemming van AudioFysio (ook niet via een eigen netwerk). Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeldmateriaal. Op al deze werken berust het auteursrecht van AudioFysio.