Doeltreffende oefenprogramma's voor rug, nek, schouders

Samenwerken

Een gezond leven vinden wij belangrijk. Daarbij hoort een pijnvrije rug en een ontspannen nek- schouderregio. Doeltreffende oefeningen helpen daarbij. Dat kan met online oefeningen of via de app.

AudioFysio heeft zich gespecialiseerd in het laagdrempelig, gemakkelijk en duidelijk aanbieden van oefeningen. Het doel is om zoveel mogelijk mensen van begrijpelijke en betrouwbare oefeningen te voorzien. Zo kunnen zij zelf in hun thuisomgeving, werken naar een pijnvrije rug.

Op wie richten wij ons?

Aspecifieke lage rugpijn komt heel veel voor. Meer dan 50% van de Nederlandse bevolking zal gedurende zijn leven een of meer episodes van rugpijn ervaren. Deze rugpijn zorgt voor een hoge ziektelast en leidt tot hoge maatschappelijke kosten, vooral vanwege ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit neemt toe omdat we steeds ouder worden. Ook nek-schouder klachten komen veel voor. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat mensen een steeds hogere (werk)druk ervaren.

Een positieve ontwikkeling is dat steeds meer mensen zelf op zoek gaan naar oplossingen voor fysieke klachten. Op deze mensen richten wij ons.

Vitaliteit op de werkvloer

Er bestaat een relatie tussen een langdurig aangenomen houding, (werk)stress en fysieke klachten. Door een ongunstige houding en stress kunnen spieren in de rug en nek-schouderregio verkrampen. Door te bewegen kan deze spanning in de spieren afnemen. AudioFysio helpt organisaties bij het bevorderen van vitaliteit bij de werknemers.

De oefensessies stimuleren mensen met aspecifieke rugpijn en een gespannen nek-schouderregio om te bewegen. Wat leveren de oefenprogramma’s voor de medewerkers van een organisatie op?

 

Hoe helpen wij?

Bij aspecifieke lage rugpijn is de beste behandeling oefentherapie, bij voorkeur gecombineerd met educatie. De kracht van het oefenprogramma ligt in de eenvoudige en motiverende audio coaching. Stap voor stap wordt je per oefensessie begeleid en hoor je precies wat je moet doen. De oefenmethode sluit optimaal aan bij de behoefte van de gebruiker en wordt zeer goed gewaardeerd.

Op verzoek van onze gebruikers is vervolgens ook een professioneel oefenprogramma voor de nek-schouderregio ontwikkeld. Dit helpt mensen met name om ontspanning te vinden in de nek-schouderregio.

Optie voor samenwerking

Voor toegang tot het oefenprogramma vragen wij een bijdrage van 9,99 euro per gebruiker. Om het oefenprogramma breder toegankelijk te maken hebben wij een vouchersysteem ontwikkeld. Door afname van een x-aantal vouchers maken klanten van samenwerkende organisaties, zoals zorgverzekeraar VGZ, al gratis gebruik van het oefenprogramma.

Contact

Wil je ook met ons samenwerken? Neem contact op voor meer informatie.
E-mail: info@audiofysio.nl